Sau đại học


Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức cuộc thi tạo video clip "Hi, I'm CTUMP" nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, tôn vinh những sinh viên có tác phẩm video clip xuất sắc và nhiều ý nghĩa tạo nên kho tư liệu video quý giá qua các giai đoạn phát triển của nhà trường.


Đề án mở mã ngành Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2017


DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỀ TÀI NCKH ĐẾN KHOA Y 2018


TỔNG SỐ HỌC VIÊN SĐH KHOA Y TỐT NGHIỆP TỪ 2015-2019


QUI MÔ ĐÀO TẠO SĐH KHOA Y TỪ 2015-2019


TỔNG SỐ HỌC VIÊN SĐH ĐƯỢC ĐÀO TẠO THEO CHUYÊN NGÀNH TỪ 2015-2019