Ý kiến các bên liên quan

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM 2015, KHOA Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ NGÀNH Y ĐA KHOA NĂM 2017 KHOA Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ NGÀNH Y ĐA KHOA NĂM 2019 KHOA Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ


KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y KHOA NĂM 2019