Danh mục các hoạt động KHCN khác


Vào lúc 15 giờ ngày 23/12/2020, tại phòng họp Khoa Y tế công cộng đã diễn ra buổi họp hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cơ sở của các sinh viên thuộc Khoa Y tế công cộng đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường trong năm học 2020-2021.


Vào lúc 15 giờ ngày 17/11/2020, tại phòng họp Khoa Y tế công cộng đã diễn ra buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở của Ths.Bs. Phan Kim Huệ, giảng viên công tác tại Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa Y tế công cộng.


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/11/2020, tại phòng họp 1 thuộc Khoa Y đã diễn ra buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở của Ths.Bs. Trần Nguyễn Du, giảng viên công tác tại Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng.