Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ

          - PGS.TS. Đàm Văn Cương - Trưởng phòng (2003 - 2008)

          - PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng (2008 đến 2014)

          - TS. Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng (2014 đến 6/2018)

          - PGS.TS. Trần Viết An - Trưởng phòng (7/2018 đến nay)         

          Phòng Đào tạo Đại học là đơn vị phòng ban được thành lập theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số: 2747/QĐ – BYT ngày 24/7/2017.

Đào tạo đại học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ngày càng đa dạng hóa các ngành đào tạo và hình thức đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cho cả nước nói chung.

Trường chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ toàn bộ 08 mã ngành hệ chính quy kể từ năm học 2013 – 2014; 03 mã ngành hệ liên thông chính quy kể từ năm học 2016 – 2017 và 02 mã ngành hệ liên thông vừa làm vừa học kể từ năm học 2017 – 2018.

Thông tin Liên hệ

Phòng Đào tạo  Đại học

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3 831 531

 

Email: daotao@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả