Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học qua các thời kỳ

   1. PGS.TS. Đàm Văn Cương - Trưởng phòng (2003 - 2008)

   2. PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng (2008 đến 2014)

   3. TS. Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng (2014 đến 6/2018)

   4. PGS.TS. Trần Viết An - Trưởng phòng (7/2018 đến 5/2021)

Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học hiện tại

   PGS.TS. Võ Huỳnh Trang - Trưởng phòng (từ 6/2021)         

Phòng Đào tạo Đại học là đơn vị phòng ban được thành lập theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số: 2747/QĐ – BYT ngày 24/7/2017.

Đào tạo đại học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ngày càng đa dạng hóa các ngành đào tạo và hình thức đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cho cả nước nói chung.

Trường chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ toàn bộ 08 mã ngành hệ chính quy kể từ năm học 2013 – 2014; 03 mã ngành hệ liên thông chính quy kể từ năm học 2016 – 2017 và 02 mã ngành hệ liên thông vừa làm vừa học kể từ năm học 2017 – 2018. Các ngành đào tạo trình độ đại học:

Ngành Y khoa Y học cổ truyền Răng Hàm Mặt Y học dự phòng Dược học Kỹ thuật xét nghiệm y học Điều dưỡng Hộ sinh Y tế công cộng
Năm bắt đầu đào tạo 1979 2012 1997 2009 2002 2009 2004 2020 2009
Quyết định cho phép mở mã ngành đào tạo 493/QĐ-KHTV, 10/5/1979 2745/QĐ-BGDĐT, 30/7/2012 4303/QĐ/GD-ĐT, 22/12/1997 4194/QĐ-BGDĐT, 18/6/2009 435/QĐ/BGD&ĐT, 25/01/2002 4194/QĐ-BGDĐT, 18/6/2009 154/QĐ/BGD&ĐT, 13/01/2004 1091/QĐ-ĐHYDCT 21/6/2019 4194/QĐ-BGDĐT, 18/6/2009

 

 

 

 

Thông báo

Thông tin Liên hệ

Phòng Đào tạo Đại học

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3 831 531 hoặc 0292. 3 508 873

 

Email: daotao@ctump.edu.vn

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bình chọn  Kết quả