Thông báo
Quyết định v/v Điều động sinh viên Y khoa khóa 41 (năm thứ 5) tham gia phối hợp thực hiện hỗ trợ người dân khai báo y tế tự nguyện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]


26-3-2020-1.jpgTập tin đính kèm

Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết