Thông báo
Kế hoạch tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025
[ Cập nhật vào ngày (28/08/2019) ]


Xem tập tin đính kèm bên dưới.Văn phòng Đảng ủyCác ý kiến của bạn đọc

liên kết