Thông báo
Kết quả thi chứng chỉ tin học cơ bản Quốc gia ngày 31/03/2019
[ Cập nhật vào ngày (19/04/2019) ]

Học viên có thắc mắc về điểm thi, sai thông tin xin phàn hồi về cho cô Lê Ngọc Giàu (lngiau@cit.ctu.edu.vn) trước ngày Thứ tư 24/04/2019. Để sau đó bộ phận tiến hành in ấn chứng chỉ.


Xem danh sách điểm ở tập tin đính kèm bên dưới.Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viênCác ý kiến của bạn đọc

liên kết