Thông báo
Thông báo kết quả thi chứng chỉ tin học đợt 08/11/2020
[ Cập nhật vào ngày (17/11/2020) ]

Khi xem điểm nhớ kiểm tra lại thông tin cá nhân thật kỹ( Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.....), nếu có sai thông tin cá nhân hoặc thắc mắc về điểm thi thì liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm CNTT Đại học Cần Thơ để điều chỉnh trong thời hạn 01 tuần kể khi có kết quả thi ( từ 17/11/2020 đến hết 24/11/2020).

Tập tin đính kèm

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hộiCác ý kiến của bạn đọc

liên kết