Thông báo
Thông báo trúng tuyển đại học liên thông ngành Dược học và các ngành liên thông Vừa làm vừa học
[ Cập nhật vào ngày (22/09/2020) ]

Kết quả xét tuyển các ngành còn lại Trường sẽ thông báo vào ngày 05/10/2020.


- Xem 4 tập tin đính kèm bên dưới. Kết quả xét tuyển các ngành còn lại Trường sẽ thông báo vào ngày 05/10/2020.
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết