Thông báo
Thông báo triệu tập ứng viên dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Trường năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (08/05/2020) ]

Tập tin đính kèm

Phòng TCCBCác ý kiến của bạn đọc

liên kết