Thông báo
Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, giúp sinh viên thay đổi nhận thức, dám nghỉ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị, nhà tài trợ trong các lĩnh vực chuyên môn tổ chức và phát động cuộc thi " Sinh viên CTUMP với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022 (CTUMP - STARTUP - 2022).