Thông báo

Thông tin Liên hệ

Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ sinh viên

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3781682

 

Email: ttdvhtsv@ctump.edu.vn