Công tác sinh viên


Để có được các kỹ năng về định hướng và tìm kiếm việc làm cho sinh viên, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa “Cơ hội việc làm - Định hướng tương lai” vào ngày 18/07/2020.


liên kết