Thông tin Liên hệ

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khu nhà tròn Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 

 

Email: ttpc@ctump.edu.vn