Liên hệ

Phòng Đào tạo  Đại học

 

Địa chỉ: Tầng trệt, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 3 831 531

 

Email: daotao@ctump.edu.vn