Quan hệ quốc tế

Ngày 29/11/2017, Khoa Y cùng Bộ môn Truyền Nhiễm đã tổ chức thành công buổi đón tiếp và trao đổi chuyên môn với đoàn Bác sĩ đến từ Hà Lan. Buổi đón tiếp diễn ra tại phòng Họp 1. Đại diện Khoa Y có sự tham gia của PGs.Ts.Bs. Nguyễn Văn Lâm – Phó trưởng Khoa Y, Ths. Bs. Phạm Kiều Anh Thơ – Chánh Văn phòng khoa, Ths. Bs Hoàng Minh Tú – Trợ lý NCKH – HTQT; Ths. Lê Thị Nhân Duyên – chuyên viên phòng NCKH-HTQT, cùng các Bác sĩ Bộ môn Nhiễm. Đoàn khách có sự tham dự của Ông Phan Thanh Nghĩa - chuyên viên hợp tác Việt Nam – Hà Lan, Dr. Michael Klempt-Kropp - chuyên khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Northwest, Hà Lan, Dr. Matthijs Erwin Grasman - chuyên khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Northwest, Hà Lan


Ngày 06/11, Khoa Y đã tổ chức thành công buổi đón tiếp Đoàn MEET và Đại học Washington, Hoa Kỳ. Buổi đón tiếp diễn ra tại phòng Họp Khoa Y trong không khí thân mật, trang trọng với sự tham dự đầy đủ của Ban chủ nhiệm Khoa Y, Trưởng các Bộ môn tham gia hợp tác trực tiếp với đoàn, đại diện phòng NCKH-QHQT. Đoàn MEET có sự tham gia của trưởng đoàn và trưởng các nhóm chuyên môn.