CLB Mái ấm nghĩa tình

Đây là thông tin của TT Hỗ trợ và phát triển sv thành phố Cần Thơ, địa chỉ nhà trọ được giới thiệu khá phù hợp với sinh viên trường mình, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,


Quyết định thành lập CLB Mái ấm nghĩa tình