Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra BSNT, CH, CKI, CKII, TS ngành Ngoại Tổng quát năm 2020


QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CDR CKI, CKII, BSNT 2017


QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CDR THẠC SĨ, TIẾN SĨ 2016


Chuẩn đầu ra CH, CKII ngành Ngoại CTCH năm 2020


Chuẩn đầu ra BSNT, CH, CKI, CKII ngành Nội năm 2020


Chuẩn đầu ra CKII, TS ngành Ngoại Niệu năm 2020