Bản mô tả chương trình đào tạoBản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ Nhi Khoa (định hướng nghiên cứu)


Bản mô tả CTĐT Thần kinh ngành CKI, CH, CK2 K2019-2021, BSNT K2019-2022


Bản mô tả CTĐT Da liễu ngành CKI, CH, CK2 K2019-2021, BSNT K2019-2022