Hợp tác quốc tế

Thời hạn nộp hồ sơ từ 16/4/2108 đến 25/6/2018


Cơ hội cho các bạn điều dưỡng năm 3,4 hợp tác lao động và làm việc tại xứ sở hoa anh đào Tương lai có khối ngành KTYH nữa