Hợp tác quốc tế

Danh sách trao đổi sinh viên tính đến năm học 2019-2020


Trong thời đại hội nhập, hợp tác quốc tế được Ban chủ nhiệm khoa không ngừng quan tâm và mở rộng


Đây là dự án hợp tác với các chuyên gia người Pháp thuộc Hội Y tế Việt Nam Dordogne - Pháp


Thời hạn nộp hồ sơ từ 16/4/2108 đến 25/6/2018


Cơ hội cho các bạn điều dưỡng năm 3,4 hợp tác lao động và làm việc tại xứ sở hoa anh đào Tương lai có khối ngành KTYH nữa