Hợp tác quốc tế

Đây là dự án hợp tác với các chuyên gia người Pháp thuộc Hội Y tế Việt Nam Dordogne - Pháp


Thời hạn nộp hồ sơ từ 16/4/2108 đến 25/6/2018


Cơ hội cho các bạn điều dưỡng năm 3,4 hợp tác lao động và làm việc tại xứ sở hoa anh đào Tương lai có khối ngành KTYH nữa