Quy định về tự học

Tự học, tự nghiên cứu là một trong những xu thế của thời đại, nhất là trong học đại học. Tự học các kỹ năng đã được học tại Huấn luyện kỹ năng sẽ giúp SV rèn luyện đạt mức độ thuần thục, chính xác như mong muốn; từ đó khi thực hành ở lâm sàng, SV mới có thể phối hợp các kỹ năng lại với nhau và rèn luyện thành tự động hóa trên bệnh nhân một cách tự tin và chuẩn xác.