Bộ môn Tin học

GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG

* Tin học đại cương:

* Tin học ứng dụng:

- Bài giảng tìm kiếm thông tin y tế của Ths. Trần Thị Bích Phương 

- Slide Bài giảng Lý thuyết:  buổi 3,  buổi 4buổi 5 của ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

- Slide Bài giảng Thự tập: buổi 3, buổi 4 của ThS. Nguyễn Chí Minh Trung

* Góp ý giáo trình

QUẢN LÝ DẠY-HỌC TRỰC TUYẾN

- Thông báo triển khai học trực tuyến

- Hướng dẫn Giảng viên: Google Meet ; Classroom

- Hướng dẫn Sinh viên: Google Meet ; Classroom

QUẢN LÝ PHÚC KHẢO

- Đăng ký phúc khảo

- Kết quả phúc khảo