Bộ môn Sinh di truyền

TIN TỨC VÀ THÔNG BÁO

Chi tiết xem ở link đính kèm: 

http://www.ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=73&ndid=10724


 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG - THÔNG BÁO

  

Thông báo

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô  đến tham dự buổi nghiệm thu cấp Trường giáo trình môn Sinh - Di truyền (dành cho BSĐK, RHM, YHDP, YHCT và Dược năm 1) vào lúc 8h30 ngày 10/6/2020 tại phòng họp 1!

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

a.Tài liệu học tập

  • Hội chứng Down

  • Hiện tượng đa hình về chiều dài đoạn sY1291 trên vùng AZFc của NST Y ở nam giới

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

f. Công bố đáp án môn thi Sinh học và Di truyền

Ngày thi 22/7/2020. Mọi phản hồi vui lòng email về cho Ths. Đoàn Thị Thùy Trân (dtttran@ctump.edu.vn). 

Mã đề 1 - Y K45

Mã đề 2 - Yk45 

Công bố đáp án sau khi nhận phản hồi của sinh viên. Chỉ thay đổi những câu có màu đỏ, còn lại bộ môn không thay đổi đáp án. Cảm ơn các bạn đã phản hồi. 

Mã đề 1 - YK45 BM đã chỉnh sửa sau phản hồi

Mã đề 2 - YK45 BM đã chỉnh sửa sau phản hồi

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

a. Đề cương chi tiết học phần

b. Lịch dạy-học lý thuyết

c. Lịch dạy-học thực tập

d. Lịch kiểm tra/ đánh giá

 

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

Sổ tay giảng viên

b.Dự giờ

c.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d. Nghiên cứu khoa học

e. Khác

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

b.Nội quy, hướng dẫn, sổ tay sinh viên

c.Hoạt động tự học

d.Kết quả học tập

e.Phúc khảo

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a. Sách- giáo trình

b. Đề tài

c. Bài báo

d. Các hoạt động KHCN khác

e.Hoạt động HTQT 

HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN