Mode:         
Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm thuốc- Độc chất

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG-THÔNG BÁO

Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm phối hợp cùng Khoa Dược hội thảo "Cơ sở lý thuyết và vận hành hệ thống sắc ký lỏng ghép nối đầu dò dãy diod quang (HPLC/PDA).

  • Thời gian, địa điểm: Sáng 7h30-Chiều 13h30, 03 ngày (01 ngày lý thuyết, 02 thực hành) tại Hội trường Nguyễn Quang Quyền và phòng thực hành bộ môn Hóa phân tích-kiểm nghiệm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
  • Đối tượng: Cán bộ giảng, học viên sau đại học; Sinh viên Dược năm thứ 4-5; Các cán bộ trong và ngoài khoa, trung tâm kiểm nghiệm có quan tâm;  Đăng ký bằng google form trên webtise trường, đăng ký trước 17h00 ngày 14/03/2023.
  • Dự kiến số lượng: 100 người.

Trân trọng thông báo.

 

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a.Dự giờ

Dự giờ giảng dạy  

b.Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

Lịch Hội thảo nghiên cứu, học tập Nghị quyết ĐHĐB lần thứ XIII của Đảng. Đối tượng: đảng viên.

Chủ nhật ngày 25/4/2023 lúc 8h00 và 14g00 tại Hội trường Khu hiệu bộ.

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a.Tài liệu học tập

b. Một số quy định ở phòng thực tập hóa phân tích - kiểm nghiệm

c. Hướng dẫn hoạt động tự học

Các bạn SV nộp bài tự học cho giảng viên chậm nhất 2 tuần sau khi nhận được nội dung tự học.

c. Kết quả học tập

Điểm thi TT Độc chất

SV xem và phản hồi cho BM trước 16g30 ngày 17 tháng 01 năm 2024.

d. Sinh viên nghiên cứu khoa học

Các mã QR phục vụ cho công tác NKCH tại BM

Đăng ký sử dụng máy

Nhật ký sử dụng máy

Nhật ký sử dụng phòng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a.Danh mục đề tài các cấp

Danh mục đề tài 

b.Danh mục các bài báo khoa học

Danh mục bài báo

c.Hoạt động hợp tác quốc tế

Lễ ký kết hợp tác giữa Khoa Dược các Trường Đại Học Indonesia và Trường Đại Học y Dược Cần Thơ

PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN