Liên bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm thuốc- Độc chất
TIN TỨC -SỰ KIỆN

 

Tài liệu ôn thi SDH  (CK1, CH) 2021

Môn cơ sở: Hóa phân tích 

Môn chuyên ngành: Kiểm nghiệm dược phẩm

https://drive.google.com/drive/folders/1MK2DLGx5JBdcD1hzk4bafZMNBkQNYHJ6?usp=sharing

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

a.Đề cương chi tiết học phần

Giới thiệu học phần 

b.Lịch dạy-học lý thuyết

Thời khỏa biểu lý thuyết (2015-2020)

c.Lịch dạy-học thực tập

Thời khóa biểu thực tập (2015-2020)

d.Lịch kiểm tra/ đánh giá

https://drive.google.com/file/d/1O9FHB9hRNUVms6-BFUhrbg7I323J2T4A/view?usp=sharing

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a.Danh mục đề tài

Danh mục đề tài 

b.Danh mục bài báo

Danh mục bài báo

c.Hoạt động HTQT     

Hợp tác quốc tế

PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN