Thông báo


Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội nghị “Chiến lược nâng cao chất lượng Tạp Chí Y Dược Cần Thơ”. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Các diễn giả chia sẻ trong buổi hội thảo là thành viên Ban biện tập của tạp chí Pharmaceutical Sciences Asia của Đại học Mahidol (Thái Lan) và Tạp chí Y Dược học Cần Thơ.Ngày 18 tháng 5 năm 2022, buổi Hội thảo Định hướng Nghiên cứu khoa học trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã diễn ra tại hội trường khoa Điều dưỡng. Buổi hội thảo nhằm báo cáo kết quả thống kê đề tài nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và đề ra các giải pháp khuyến khích và đổi mới trong nghiên cứu khoa học, tăng số lượng – chất lượng bài báo quốc tế tại trường.
Tiện ích