Thông báo


Hội thảo quốc tế “Research methodology in health science education – Phương pháp nghiên cứu lĩnh vực Giáo dục y học” do Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức.


Từ ngày 27/05/2023 đến ngày 31/05/2023 Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho 218 inh viên khóa 48 các lớp: Răng Hàm Mặt và Y học dự phòng.


Ngày 21/12/2023, Trung tâm tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho nhóm sinh viên quốc tế


Thời gian: 12-14/12/2023 Hình thức: thi chạy trạm