Tin tức sự kiện

Ngày 21/04/2023 Trung tâm tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học” cho các giảng viên, trợ giảng và sinh viên.


Ngày 21/05/2023 Trung tâm tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Công tác trợ giảng: vai trò và cách thực hiện” cho các giảng viên, trợ giảng và sinh viên.Ngày 26/4/2023 - 28/4/2023 Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho 193 sinh viên khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Y Học Dự Phòng khóa 47.


Hội đồng nghiệm thu giáo trình

Chiều ngày 29 tháng 03 năm 2023, Hội đồng nghiệm thu giáo trình cấp Trường đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu và biên soạn giáo trình “Phương pháp giảng dạy Y học”, 2 tín chỉ, trong chương trình đào tạo sau đại học các đối tượng học viên Chuyên khoa II, Bác sĩ Nội Trú, và Thạc sĩ các chuyên ngành, do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương và TS.BS Trần Quang Trung biên soạn. Đây là một trong những hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


Hội thao truyền thống Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần thứ 15

Hội thao truyền thống Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm nay được tổ chức trên tinh thần là “Hội thao quần chúng” hướng đến mục tiêu tất cả cùng tham gia, mọi người cùng ra sân thi đấu.


Với khẩu hiệu hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Thiết thực”; sáng ngày 06 tháng 03 năm 2023 tại Phòng họp Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa; Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa thành công tổ chức Chương trình Đại học Công đoàn Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Ngày 08 và 09/03/2023, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức hội thảo tập huấn về các hình thức lượng giá và đánh giá sinh viên để phù hợp với chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên trẻ - Khóa 2. Đây là hội thảo tập huấn nằm trong chuổi những hội thảo được tổ chức nhằm tập huấn cho các giảng viên trẻ về phương pháp viết mục tiêu bài giảng, giới thiệu các công cụ lượng giá và chọn lựa phương pháp giảng dạy cũng nhưng phương pháp đánh giá sinh viên để phù hợp với chuẩn đầu ra học phần.


Hoạt động vui chơi dã ngoại với chủ đề “Đoàn kết đồng đội”

Để chào mừng ngày 27/2, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa tổ chức hoạt động vui chơi dã ngoại với chủ đề “Đoàn kết đồng đội”.


Ngày 01 và 02/3/2023, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa tổ chức buổi hội thảo “Tập huấn về việc xây dựng mục tiêu học tập của bài giảng và xây dựng chuẩn đầu ra học phần cho giảng viên trẻ” với mục đích tập huấn cho các giảng viên xây dựng mục tiêu học tập và xây dựng chuẩn đầu ra học phần theo hướng tiếp cận dạy - học dựa năng lực góp phần giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp.