Tin tức sự kiện

Ngày 20/03/2024 Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoa đã nhận mới 03 viên chức.


Ngày 08/01/2023, Trung tâm Giáo dục Y học và Huấn luyện kỹ năng Y khoa đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2023 để cùng nhìn lại và đánh giá các hoạt động của trung tâm trong năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt đông trong năm 2024.


Buổi lễ tổng kết hoạt động  Đội Cộng Tác Viên Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa  Năm học 2022-2023

Ngày 17/12/2023, Đội Cộng Tác Viên Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tưng bừng tổ chức buổi lễ tổng kết hoạt động năm học 2022-2023 và chào mưng sinh nhật 3 tuổi.Ngày 12/9/2023, để nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Tiền lâm sàng I và Tiền lâm sàng II, Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức Hội thảo "Tập huấn giảng dạy học phần Tiền lâm sàng I và Tiền lâm sàng II cho các giảng viên, Bác sĩ nội trú" với mục đích cập nhật phương pháp giảng dạy cho các giảng viên.


Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2020-2025, Chi bộ cơ sở Giáo dục y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


Ngày 21/04/2023 Trung tâm tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học” cho các giảng viên, trợ giảng và sinh viên.


Ngày 21/05/2023 Trung tâm tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Công tác trợ giảng: vai trò và cách thực hiện” cho các giảng viên, trợ giảng và sinh viên.Ngày 26/4/2023 - 28/4/2023 Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa đã tổ chức thi kết thúc học phần Tiền lâm sàng I cho 193 sinh viên khoa Răng Hàm Mặt và Khoa Y Học Dự Phòng khóa 47.