Bộ môn Phục hồi chức năng

BỘ MÔN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

1. Lịch sử thành lập

Bộ môn Phục hồi chức năng được thành lập năm 2009 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Chấn thương chỉnh hình-Phục hồi chức năng.

2. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ

Từ 2009 đến nay là Ths. BSCKI. Nguyễn Dương Hanh.

3. Nhân sự của bộ môn

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn: Ths. BSCKI. Nguyễn Dương Hanh

Giảng viên:  BS. Lê Thị Mỹ Tiên

                   BS. Nguyễn Thành Nhu

                   CN VLTL Trầm Văn Nhiều (Giáo vụ bộ môn)

                   BS CKI Đào Thanh Hải, cán bộ mời giảng

4. Hoạt động của bộ môn

Giảng dạy đại học: Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần Phục hồi chức năng cho các đối tượng sinh viên đại học chính quy và không chính quy.

Đào tạo liên tục: Chứng chỉ chuyên khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng và chứng chỉ Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng cơ bản.

5. Văn phòng bộ môn

Văn phòng Bộ môn đặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ, số 21 đường Cách mạng tháng 8, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Email: bmphuchoichucnang@ctump.edu.vn.