Khoa Y học cổ truyền

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG-THÔNG BÁO

NỘI QUY, QUY ĐỊNH

- Nội quy thực tập lâm sàng YHCT

NỘI DUNG THỰC TẬP LÂM SÀNG

- Năm học 2020 - 2021

LINK NỘP BÀI TẬP BỆNH ÁN LÂM SÀNG

Sinh viên dùng email student.ctump.edu.vn để nộp bài, chỉ được nộp 1 bài và không thể chỉnh sửa sau khi gửi

 

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN

  

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT
PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN

  

Ý KIẾN

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc phản hồi xin vui lòng gửi về       e-mail: bmyhoccotruyen@ctump.edu.vn 

Trang facebook của bộ môn