Sau đại học
 • Nghiên cứu sinh: Ngoại khoa
 • Chuyên khoa cấp II :
  1. Nội khoa
  2. Ngoại khoa
  3. Sản phụ khoa
  4. Nhi khoa
  5. Tai Mũi Họng
  6. Y học cổ truyền
  7. Da liễu.
 • Bác sĩ nội trú bệnh viện:
  1. Nội khoa
  2. Ngoại khoa
  3. Y học chức năng
 • Cao học:
  1. Ngoại khoa
  2. Nội khoa
  3. Sản Khoa
  4. Nhi khoa
  5. Tai Mũi Họng
  6. Da liễu
  7. Ung thư.
 • Chuyên khoa cấp I:
  1. Nội khoa
  2. Ngoại khoa
  3. Sản phụ khoa
  4. Nhi khoa
  5. Tai Mũi Họng
  6. Y học cổ truyền
  7. Nhãn khoa
  8. Ung thư
  9. Da Liễu
  10. Y học gia đình
  11. Y học chức năng