Sau đại học

Chương trình đào tạo: Dược sĩ Đại học chính quy hệ 5 năm và hệ 4 năm

- Chuyên khoa cấp 2 (CKII) chuyên ngành Tổ chức quản lý dược

- Chuyên khoa cấp 2 (CKII) chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

- Cao học chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất

- Chuyên khoa cấp 1 (CKI) chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng

- Chuyên khoa cấp 1 (CKI) chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất

- Chuyên khoa cấp 1 (CKI) chuyên ngành Bào chế - Công nghệ dược

- Chuyên khoa cấp 1 (CKI) chuyên ngành Tổ chức - Quản lý dược

Sau đại học
Thời gian: 8h00 ngày 29/8/2017 Địa điểm: Phòng họp Khoa dược, lầu 2.