Đại họcLớp Dược sĩ khóa 39 có 23 sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp.


Khoa dược hoàn thành phổ biến chương trình và bốc thăm địa điểm thực tế tốt nghiệp cho K27