Thông báo
Thông báo họp mặt sinh viên đầu năm 2017 – 2018
[ Cập nhật vào ngày (10/10/2017) ]

- Thành phần: Toàn bộ sinh viên Dược k43 và k31 đang theo học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các sinh viên Dược khóa cũ vắng mặt trong buổi họp mặt đầu năm - Địa điểm: 18 giờ 00 thứ 5, ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại hội trường khoa Dược


- Thành phần: Toàn bộ sinh viên Dược k43 và k31 đang theo học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các sinh viên Dược khóa cũ vắng mặt trong buổi họp mặt đầu năm
- Địa điểm: 18 giờ 00 thứ 5, ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại hội trường khoa Dược

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Ban biên tập Theo Khoa dượcCác ý kiến của bạn đọc