Thông báo

Kế hoạch tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT và định hướng nghề nghiệp chuyên ngành khoa học sức khỏe năm 2020


Nhằm mục đích giúp sinh viên xác định được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, biết cách tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, xây dựng kế hoạch việc làm, nắm bắt các nguyên tắc chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn hiệu quả, Nhà Trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa "Cơ hội việc làm-Định hướng tương lai".