Thông báo

Nhằm mục đích giúp sinh viên xác định được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân, biết cách tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, xây dựng kế hoạch việc làm, nắm bắt các nguyên tắc chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển và phỏng vấn hiệu quả, Nhà Trường tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa "Cơ hội việc làm-Định hướng tương lai".


Thực hiện Kế hoạch khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


Thời khóa biểu lý thuyết 2019-2020 HK2


Vào lúc 15h00 ngày 01/12/2017, Khoa Khoa học cơ bản sẽ tổ chức seminar “Hóa học các hợp chất thiên nhiên trong lĩnh vực y dược học”. Seminar là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa học các hợp chất thiên nhiên định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y dược học; Phát triển các hướng nghiên cứu mới cho phòng thí nghiệm tổng hợp; Tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa các bên trong nghiên cứu khoa học. Thành phần đại biểu báo cáo: PGs. NCVC. Nguyễn Mạnh Cường, Gs. Nguyễn Kim Phi Phụng, Ths. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm.


- Thành phần: Toàn bộ sinh viên Dược k43 và k31 đang theo học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ và các sinh viên Dược khóa cũ vắng mặt trong buổi họp mặt đầu năm - Địa điểm: 18 giờ 00 thứ 5, ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại hội trường khoa Dược


Dành cho nữ sinh viên hệ chính quy khối đào tạo Y (6 suất) và khối đào tạo Dược (3 suất)