Thông báo


Theo chỉ đạo chung của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ qua Công văn số 1002 ghi ngày 16 tháng 7 năm 2020 về việc Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2019-2020, khoa Khoa học Cơ bản đã lập Kế hoạch " Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2019-2020 và phương hướng công tác năm học 2020-2021".