Chức năng nhiệm vụ

- Khoa Điều Dưỡng – Kỹ Thuật Y Học chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học các chuyên ngành:

* Hệ Chính quy:

      + Cử nhân Điều dưỡng đa khoa

      + Cử nhân Xét nghiệm

      + Cử nhân Hộ sinh

* Hệ Vừa làm vừa học:

+ Cử nhân Điều đưỡng Đa khoa

+ Cử nhân Điều dưỡng phụ sản

+ Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức

+ Cử nhân Kỹ thuât y học chuyên ngành Xét nghiệm

+ Cử nhân Kỹ thuât y học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh

* Ngắn hạn :                    + Kiểm soát nhiễm khuẩn

+ Xét nghiệm đa khoa

+ Quản lý điều dưỡng và chăm sóc người bệnh

* Sau đại học:

            + Chuyên khoa I Điều dưỡng

            + Thạc sỹ Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm

- Khoa ĐD-KTYH, cũng tham gia giảng dạy và đào tạo cho các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về các chương trình về nâng cao chăm sóc và quản lý y tế. Dự kiến trong tương lai Khoa ĐD-KTYH sẽ đào tạo thạc sĩ điều dưỡng và các chuyên ngành khác.

- Bên cạnh việc tham gia đào tạo giảng dạy Khoa cũng đã tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và cải thiện chất lượng giảng dạy cho Giảng viên, gởi giảng viên đào tạo ngắn hạn và dài hạn, tham quan học tập trong nước (các trường đại học Y Dược trong toàn quốc) và ngoài nước (Úc, Singapore, philippine, Thái Lan, Bỉ,...). Qua đó, trình độ chuyên môn kiến thức, vật liệu giảng dạy của giảng viên luôn được cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội.

* Các dự án hợp tác quốc tế

  • Dự án ADB về phát triển nguồn nhân lực y tế
  • Group Health Global Health