Văn bản pháp luật
Chuyên mục này chưa có tin tức.


Thông tin Liên hệ

Phòng Công nghệ thông tin

 

Địa chỉ: Tầng 1, Khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Điện thoại: 0292. 731 535

 

Email: it@ctump.edu.vn