Phân công nhiệm vụ

Thạc sĩ Châu Minh Khoa

Chức vụ: Trưởng Phòng 

khoa.jpg

Trách nhiệm:  Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động và công tác của phòng; Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động công nghệ thông tin: Quản lý cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Trực tiếp tham mưu, giúp lãnh đạo Trường xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, giải pháp, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Trường.

- Quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.

- Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin.

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng, thẩm định và giám sát thực hiện các dự án CNTT. Tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn vận hành các hệ thống CNTT-TT từ các dự án nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bàn giao cho Trường.

- Phối hợp, liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân theo quy định để thực hiện cung cấp các dịch vụ CNTT-TT phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Trường.

- Quản lý thống kê về công nghệ thông tin.

- Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Khoa học cơ bản.

Liên hệ
 
Email: cmkhoa@ctump.edu.vn

 

Thạc sĩ Trần Thị Bích Phương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

phuong.jpg

Trách nhiệm:  Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:   

- Xây dựng, triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, văn bản trong công tác thông tin truyền thông của Trường.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện chịu trách nhiệm về hoạt động truyền thông của Trường.

- Xây dựng, triển khai, rà soát, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, văn bản trong công tác truyền thông của Trường.

- Chịu trách nhiệm về mặt nội dung công tác đăng tải, quản lý thông tin, công tác tuyên truyền trên trang mạng xã hội, website Trường.

- Theo dõi tổng hợp thông tin, phản hồi ý kiến trên Fanpage Trường.

- Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên thông tin truyền thông của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài), các trang mạng xã hội của Trường.

- Thực hiện bản tin nội bộ, các ấn phẩm truyền thông của Trường.

- Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường.

- Duyệt tin, bài đăng tải website Trường.

- Báo cáo thống kê truyền thông.

- Thực hiện đảm bảo chất lượng của Phòng.

- Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản.

Liên hệ


Email: ttbphuong@ctump.edu.vn

Kỹ sư Cao Tấn Phát

Giảng viên, Quản trị phần mềm

0Phat.jpg 

Trách nhiệm:  

- Chịu trách nhiệm quản trị hệ thống phần mềm, quản trị hệ thống website của Trường.

- Thực hiện đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin, dữ liệu trong hệ thống phần mềm và ứng dụng của Trường.

- Tham mưu xây dựng, triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định trong công tác ứng dụng CNTT và phần mềm.

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì, lập trình, xây dựng và phát triển: Các ứng dụng và dịch vụ trên môi trường mạng; Cổng thông tin điện tử Trường, website các đơn vị; Hệ thống thông tin tích hợp; Hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng; Hệ thống dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng; Hệ thống dạy – học trực tuyến.

- Cấp phát và quản lý các tài khoản người dùng sử dụng phần mềm, website Trường, các đơn vị.

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm và các dịch vụ trên môi trường mạng; Hỗ trợ các đơn vị trong Trường và viên chức, người học sử dụng Hệ thống thông tin tích hợp; Hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng; Hệ thống dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng.

Liên hệ


Email: ctphat@ctump.edu.vn

Kỹ sư Nguyễn Văn Bình   

Chức vụ: Chuyên viên, Quản trị mạng

binh.jpg

Trách nhiệm:  

- Chịu trách nhiệm quản trị hệ thống mạng của Trường.

- Tham mưu xây dựng, triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định trong công tác hạ tầng, sửa chữa, bảo trì trang thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông.

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì, phát triển và cấu hình hoạt động:  Cở sở hạ tầng mạng máy tính; Hệ thống mạng trục; Hệ thống mạng cục bộ (LAN); Hệ thống mạng không dây; Hệ thống mạng tích hợp; Các đường truyền internet của Trường; Hệ thống hội nghị, hội thảo qua mạng; Quản trị hệ thống server.

- Tổ chức quản lý, lập hồ sơ quản lý cấu hình thiết bị, cấu hình hệ thống mạng Trường. 

- Thực hiện công tác sửa chữa, thay thế thiết bị cơ sở hạ tầng thông tin và thiết bị tin học khác.

- Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân, người học của Trường: Sử dụng mạng cục bộ; mạng không dây; mạng internet; các dịch vụ mạng Trường.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy tính, mạng và các thiết bị tin học khác.

Liên hệ


Email: nvbinh@ctump.edu.vn

Thạc sĩ Trần Việt Xô

Chức vụ: Giảng viên, Quản trị website

xo.jpg

Trách nhiệm : 

- Tham mưu xây dựng, triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định trong công tác thư điện tử và lưu trữ.

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì, phát triển và cấu hình hoạt động: Hệ thống thư điện tử; hệ thống tên miền của Trường.

- Quản lý, vận hành, giám sát hoạt động Trung tâm dữ liệu.

- Lưu trữ tư liệu truyền thống số và tư liệu số của Trường.

- Thực hiện đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin trong hoạt động công nghệ thông tin Trường.

- Sao lưu dữ liệu dự phòng trung tâm dữ liệu.

- Cấp phát và quản lý các tài khoản người dùng sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin, Email.

- Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân, người học của Trường: Sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin, Sử dụng hệ thống thư điện tử, văn phòng điện tử.

- Thực hiện công tác văn thư; thư ký phòng.

- Đánh giá, báo cáo tiến độ thực hiện theo tiến độ các văn bản đã ban hành.

- Dự trù văn phòng phẩm của phòng.

- Quản lý tài sản Trường giao Phòng quản lý.

- Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Khoa học cơ bản.

 Liên hệ
 
Email: tvxo@ctump.edu.vn

 

Kỹ sư Nguyễn Quốc Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, cài đặt thiết bị máy tính, máy in và thiết bị tin học khác.

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, duy trì, phát triển và cấu hình hoạt động: hệ thống máy tính Trường; Các ứng dụng và dịch vụ trên mạng; Hệ thống thông tin tích hợp phân hệ người học; Hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng phân hệ người học.

- Chịu trách nhiệm lập trình, xây dựng và phát triển: Các ứng dụng và dịch vụ trên môi trường mạng; Cổng thông tin điện tử Trường, website các đơn vị; Hệ thống thông tin tích hợp; Hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng; Hệ thống dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng; Hệ thống dạy – học trực tuyến.

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm và các dịch vụ trên môi trường mạng; Hỗ trợ người học sử dụng: Hệ thống thông tin tích hợp, Hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng.

- Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân của Trường sử dụng máy tính, máy in và thiết bị tin học khác.

- Quản lý tư liệu truyền thống số và tư liệu số của Trường.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy tính và các thiết bị tin học khác.

 Liên hệ: 

Email: nqanh@ctump.edu.vn

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giảng viên
thao.jpg

Trách nhiệm:

 Thực hiện chụp ảnh, viết bài, đăng tin tức sự kiện do Trường tổ chức lên các kênh truyền thông của Trường.

- Giảng viên Khoa YTCC.

Liên hệ:

Email: nttthao@ctump.edu.vn

Cử nhân Đỗ Thùy Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm đăng thông tin các hoạt động của Trường lên cổng thông tin điện tử Trường và các thông tin trang web các đơn vị.

- Thực hiện chụp ảnh, quay phim, dựng phim, viết bài, biên tập nội dung bài viết - tin tức, đăng tin tức sự kiện do Trường tổ chức lên các kênh truyền thông của Trường.

- Thiết kế các sản phẩm truyền thông.

- Tham gia thực hiện các sự kiện trực tuyến trên các trang mạng xã hội của Trường.

- Kiểm tra nội dung website của các đơn vị thuộc Trường, yêu cầu các đơn vị cập nhật nội dung hoặc hỗ trợ các đơn vị cập nhật nội dung.

- Tiếp nhận, tổng hợp, chuyển cho các đơn vị liên quan trả lời, phản hồi các tin nhắn, câu hỏi, ý kiến trên các trang mạng xã hội của Trường.

- Quản lý thiết bị phục vụ công tác thông tin truyền thông.

 Liên hệ: 

Email: dttrang@ctump.edu.vn