Sinh viên 5 tốt
MÔ HÌNH SINH VIÊN 5 TỐT HỖ TRỢ 01-02 SINH VIÊN ĐẠT SINH VIÊN 5 TỐT
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2022) ]

Nhằm giúp đỡ các sinh viên chưa đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường theo tinh thần Thông báo 02-TB/HSV ký ngày 05 tháng 08 năm 2021, mô hình sinh viên 5 tốt hỗ trợ 01-02 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” đã được triển khai trong năm học.


Nhằm giúp đỡ các sinh viên chưa đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, được sự chỉ đạo của Hội Sinh viên Trường theo tinh thần Thông báo 02-TB/HSV ký ngày 05 tháng 08 năm 2021, mô hình sinh viên 5 tốt hỗ trợ 01-02 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” đã được triển khai trong năm học. Số lượng sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” các cấp tăng mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng chính là kết quả của mô hình trong những năm triển khai gần đây và sự nỗ lực của các đơn vị, của các cá nhân trong phong trào sinh viên 5 tốt. Mong rằng mô hình sẽ tiếp tục phát triển và mang lại nhiều hơn nữa những thành tích nổi bật cho Trường.Tập tin đính kèm

Hội sinh viênCác ý kiến của bạn đọc