Thông báo
CTUMP

Thông báo họp mặt đối thoại sinh viên
Chương trình lễ hội tốt nghiệp năm 2018 và Tọa đàm bác sỹ trẻ


Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nam


Lịch thi đấu hội thao 2018


Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm


Các chi đoàn tiến hành cho đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, chỉ thị 01, rà soát số liệu đoàn viên Các chi đoàn theo dõi và triển khai điều lệ hội thao cấp trường


Lịch giảng học kỳ II năm học 2017 - 2018 Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng


Thông báo số1539/TB-ĐHYDCT về việc nộp đề thi lý thuyết