Thông báoQuyết định khen thưởng công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018 Cấp Trung ương và Cấp thành phố


Nhằm thiết thực chào mừng tết dương lịch 2019 và tiến tới chào mừng kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (1979 - 2019), Trường tổ chức hội thi tiếng hát sinh viên năm 2018
CTUMP

Thông báo họp mặt đối thoại sinh viên
Chương trình lễ hội tốt nghiệp năm 2018 và Tọa đàm bác sỹ trẻ