Thông báo

Khoa Y tế công cộng tổ chức Hội thảo y học dựa trên bằng chứng từ ngày 18-20/12/2017 tại Phòng họp Khoa.


Khoa Y tế công cộng tổ chức Hội thảo Phương pháp nghiên cứu khoa học và Đăng báo quốc tế tại Phòng họp Khoa Y tế công cộng trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn Meet và Đại học Washington tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ