Tin tức - Sự kiện

Nhằm đánh giá và nâng cao chất lượng các hoạt động của các Khoa, đơn vị HLKN, phòng, trung tâm, thư viện, ngày 13/08/2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức họp giao ban đảm bảo chất lượng quý II/2020.


Ngày 04/08/2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị Giao ban đào tạo và xây dựng khung năng lực năm 2020.


Nhằm bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, phù hợp với nhu cầu xã hội và các bên liên quan, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA vào ngày 22/07/2020.


Ngày 14/5/2019, Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Xây dựng công tác đảm bảo chất lượng: chính sách, chiến lược và hoạt động đảm bảo chất lượng” cùng với sự tham dự của hơn 50 Thầy Cô trong Ban đảm bảo chất lượng và cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của các Khoa, phòng, trung tâm, đơn vị.


Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo nhằm giúp cán bộ nâng cao chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo: "Tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và AUN-QA" vào hai ngày 05-06 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Khoa Điều dưỡng.


Ngày 26/02/2019, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức hội thảo triển khai tập huấn Tự đánh giá chất lượng chương trinh đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Tham gia Hội thảo có PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu Trưởng, Ts. Nguyễn Minh Phương – Phó hiệu Trưởng cùng ban chuyên trách tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo đại học và chương trình đào tạo Thạc sĩ Nội khoa, Thạc sĩ Ngoại khoa; Cán bộ phụ trách đảm bảo chất lượng của các phòng, trung tâm, đơn vị, thư viện.


Nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và sự cần thiết triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GDĐT. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã cử lãnh đạo Phòng Đảm bảo chất lượng và Phòng Công tác sinh viên tham dự hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) tổ chức.


Ngày 21/11/2018, tại hội trường khoa Điều dưỡng- Kỹ thuật Y học, phòng Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo cho các cán bộ là Trưởng, phó các Khoa, Phòng, Trung Tâm, Thư viện, đơn vị Huấn luyện kỹ năng, ban đảm bảo chất lượng các đơn vị về hệ thống Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA. PGs.Ts Lê Quang Minh, chuyên gia của tổ chức kiểm định AUN-QA, nguyên Chủ tich Hội đồng ĐBCL Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Kiểm Định Viên Trưởng - ủy viên Hội đồng AUN - QA đã chủ trì buổi tập huấn.


Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo nhằm giúp cán bộ nâng cao chất lượng, từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong toàn trường; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo thứ 3: "Tập huấn đảm bảo và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn thông tư 04/2016/TT-BGDĐT và AUN-QA" vào hai ngày 03-04 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Khoa Y Tế Công cộng.


Với mục đích tiếp cận bộ tiêu chuẩn Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và có thể tiến hành tự đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn mới này, Ngày 26/10/2018, đại diện Lãnh đạo Nhà Trường, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng cùng phòng Đảm bảo chất lượng đã tham dự hội thảo Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Nhóm tiêu chuẩn hệ thống (Tiêu chuẩn 9-12,Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT) do trung tâm trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM tổ chức tại Hội trường Lầu 2, Đại học Ngân hàng, Tp.HCM.