Phân công nhiệm vụ các thành viên

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TỪNG THÀNH VIÊN P. QTTB

2.1 Lãnh đạo Phòng

2.1.1 Trưởng phòng- TS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

 • Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu toàn bộ các hoạt động liên quan đến quản trị thiết bị- tài sản, xây dựng cơ bản-cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường và an ninh trật tự nhà Trường.
 • Trực tiếp phân công công việc cho các các tổ, cán bộ phòng, điều hành và giám sát các công việc của cán bộ trong phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Trực tiếp quản lý, giám sát việc lập kế hoạch mua sắm hàng năm và tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản cố định, bảo hộ lao động, văn phòng phẩm, trang thiết bị, mô hình mô phỏng, hoá chất, vật tư tiêu hao, công cụ  dụng cụ, súc vật, sinh vật phẩm,…theo đúng quy định hiện hành.
 • Quản lý và giám sát việc cấp phát vật tư, hóa chất, công cụ-dụng cụ, sinh vật phẩm; giám sát kiểm kê tài sản, thanh lý và biến động tài sản trong Trường.
 • Phụ trách công tác quy hoạch, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trường; giám sát công tác quản lý hồ sơ máy móc, trang thiết bị, tài sản,  công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao…..
 • Trực tiếp quản lý và theo dõi việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện về nâng cấp,  duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn và nhỏ cơ sở vật chất, thực hiện hoàn chỉnh các hạng mục  xây dựng Trường.
 • Quản lý và theo dõi việc quy hoạch và trồng, chăm sóc hoa, thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh, các giải pháp cải tạo môi trường đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
 • Trực tiếp triển khai việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí thuộc phòng Quản trị thiết bị.
 • Triển khai việc xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản hoạt động của phòng QTTB.
 • Trực tiếp báo cáo, đề xuất với Ban Giám Hiệu các vấn đề liên quan tới hoạt động của phòng; tham gia một số dự án và các công việc khác của Nhà trường theo quyết định.

2.1.2 Phó trưởng phòng- CN. Nguyễn Hiệp Phúc                              

 • Chịu trách nhiệm chính việc lập kế hoạch mua sắm và tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, máy móc- trang thiết  bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, nguyên nhiên vật liệu giảng dạy trong toàn Trường.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ máy móc, trang thiết bị, tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư  tiêu hao,….
 • Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm kê tài sản, và biến động tài sản trong Trường.
 • Phụ trách theo dõi sửa chữa, bảo trì máy móc, trang thiết bị, hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống chiếu sáng trong toàn Trường.
 • Kiểm tra quá trình sử dụng điện, nước, điện thoại, xăng xe nhiên liệu và theo dõi thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, xăng xe nhiên liệu. Quản lý máy phát điện.
 • Kiểm tra, theo dõi quá trình sửa chữa, nâng cấp duy tu bảo dưỡng xe ôtô. Thường xuyên đối chiếu quá trình sử dụng xe, để xác nhận số lượng xăng nhớt đã sử dụng.
 • Chịu trách nhiệm chính công tác bảo vệ và vệ sinh lao động bên trong các tòa nhà.Quản lý, điều hành tổ bảo vệ và đội vệ sinh do công ty cung ứng dịch vụ hợp đồng với Trường cử đến làm việc.
 • Quản lý các tổ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng, cụ thể:

+ Tổ quản trị-trang thiết bị và tài sản cố định

+ Tổ bảo vệ

 • Trực tiếp theo dõi quá trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 • Chịu trách nhiệm một số mặt công tác khác khi Trưởng phòng phân công; thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc liên quan các tổ được phân công.

2.1.3 Phó trưởng phòng- KS. Bùi Dũng Sĩ

 • Chịu trách nhiệm chính việc thực hiện hoàn chỉnh các hạng mục xây dựng cơ bản của Trường, phù hợp với từng giai đoạn, và khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.
 • Chịu trách nhiệm chính và báo cáo Trưởng phòng về lập kế hoạch và triển khai thực hiện  nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn và nhỏ cơ sở vật chất.
 • Chịu trách nhiệm chính công tác phòng cháy chữa cháy
 • Chịu trách nhiệm một số mặt công tác khác khi Trưởng phòng phân công; thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc tổ XDCB-CSVC và tổ vệ sinh cảnh quan môi trường.

2.2 Chuyên viên, nhân viên

2.2.1 Ths. Lê Thanh Vĩnh Tuyên (Kiêm nhiệm)

 • Đề xuất và thực hiện các phương án quy hoạch, cải tạo cảnh quan, nơi làm việc của nhà Trường xanh, sạch và thân thiện môi trường.
 • Chịu trách nhiệm chính việc quản lý, quy hoạch, phát triển cây xanh, cải tạo cây trồng, chăm sóc, tưới tiêu, cắt tỉa cây xanh, bóng mát, hoa, thảm cỏ, cây cảnh đảm bảo cảnh quan nhà Trường xanh, sạch, đẹp và xây dựng nhật ký, hình ảnh và lý lịch cây xanh, vườn dược liệu của Trường.
 • Đề xuất giải pháp và phối hợp Tổ quản trị- xây dựng cơ bản và CSVC để thực hiện cải tạo hệ thống thủy lợi, chống ngập úng; hệ thống tưới tiêu tự động các khu vực cây xanh toàn Trường.
 • Kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện, bảo hành, chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường trong toàn Trường với các đơn vị dịch vụ chăm sóc cây xanh.

2.2.2 CN. Trần Kim Lan (chuyên viên):

 • Công tác văn thư lưu trữ của Phòng: trực tiếp tiếp nhận và xử lý các văn bản đến và đi, ghi sổ nhật ký quá trình tiếp nhận văn bản.
 • Trình Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện và phản hồi cho cá nhân thực hiện và các đơn vị trong Trường
 • Soạn thảo các văn bản, qui định chung; hoàn chỉnh các văn bản từ các tổ khác                     chuyển đến
 • Trình ký Trưởng phòng tất cả các thanh quyết toán của thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng.
 • Chịu trách nhiệm chính việc thực hiện đấu thầu mua sắm VPP, bảo hộ lao động
 • Tham gia tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị, mô hình mô phỏng, hoá chất, vật tư tiêu hao, công cụ  dụng cụ, súc vật, sinh vật phẩm trong toàn Trường
 • Giám sát, theo dõi, nhắc nhở đội vệ sinh về công tác vệ sinh trong các tòa nhà
 • Thực hiện một số công tác khác khi được Trưởng, Phó phòng phân công.

2.2.3 KS. Bùi thế Lân (chuyên viên)

 • Kiểm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán chi tiết các công trình được giao nhiệm vụ giám sát.
 • Kiểm tra quy trình quản lý chất lượng, khối lượng thanh, quyết toán, bản vẽ hoàn công, các hồ sơ kèm theo của đơn vị thi công theo quy định hiện hành.
 • Kiểm tra xuất xứ hàng hoá, thiết bị đưa vào công trình có đúng với hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự thầu xây lắp.
 • Tham gia nghiệm thu công việc theo giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng các công trình được giao giám sát.
 • Soạn thảo các công văn có liên quan đến các công trình do mình phụ trách.
 • Đề xuất, theo dõi, giám sát việc thực hiện nâng cấp, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn và nhỏ cơ sở vật chất
 • Trực tiếp theo dõi và quản lý công tác PCCC, an toàn lao động thuộc Trường
 • Thực hiện một số công tác khác khi được Trưởng, Phó phòng phân công.

2.2.4 CN. Nguyễn Thọ Tùng (chuyên viên)

 • Trực tiếp quản lý tài sản trong Trường. Kết hợp với kế toán tài sản (phòng TCKT) tính giá trị còn lại của tài sản hàng năm sau kiểm kê.
 • Chịu trách nhiệm chính và báo cáo lãnh đạo Phòng việc phát triển phần mềm quản lý tài sản, máy móc, trang thiết bị, công cụ dụng cụ.
 • Tham gia một số mặt công tác trong quá trình tổ chức đấu thầu tài sản cố định,  trang thiết bị, mô hình mô phỏng, hoá chất, vật tư tiêu hao, công cụ- dụng cụ, súc vật, sinh vật phẩm trong toàn Trường.
 • Theo dõi quá trình sử dụng điện thoại và quản lý, giám sát hoạt động hệ thống  thang máy của Trường.
 • Theo dõi CSVC, TSCĐ tất cả các khu tự hoc toàn Trường
 • Thực hiện một số công tác khác khi được Trưởng, Phó phòng phân công.

2.2.5 KS. Lê Hoàng Phúc (Chuyên viên)

 • Trực tiếp sửa chữa máy móc trang thiết bị thông thường, hệ thống điện, nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện thoại, máy lạnh.
 • Theo dõi hoạt động, sửa chữa, bảo hành, bảo trì các trang thiết bị, TSCĐ và máy lạnh toàn Trường
 • Trực tiếp vận hành, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy phát điện, hệ thống thang máy.
 • Trực tiếp theo dõi quá trình sử dụng điện, nước, nhiên liệu.
 • Phối hợp theo dõi CSVC, TSCĐ tất cả các khu tự hoc của khoa khoa Y, Khoa KHCB, Khoa ĐD
 • Phối hợp và báo cáo tổ xây dựng cơ bản và CSVC khi thực hiện các nội dung   có liên quan
 • Thực hiện một số công tác khác khi được Trưởng, Phó phòng phân công.

2.2.6 KS. Bùi Văn Tuấn (Cán sự)

 • Trực tiếp sửa chữa máy móc trang thiết bị thông thường, hệ thống điện,  nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện thoại, máy lạnh của Trường .
 • Phối hợp theo dõi hoạt động, sửa chữa, bảo hành, bảo trì các trang thiết bị, TSCĐ và máy lạnh toàn Trường
 • Trực tiếp thực hiện hoặc theo dõi quá trình sữa chữa nâng cấp, bảo hành,  bảo trì các trang thiết bị chuyên môn;
 • Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở việc ghi số nhật ký sử dụng, lý lịch các thiết bị  chuyên môn ở các đơn vị sử dụng.
 • Phối hợp  theo dõi CSVC, TSCĐ khu tự hoc thuộc Khoa D-RHM, YTCC, KTYH và ngoài trời D-RHM
 • Thực hiện một số công tác khác khi được Trưởng, Phó phòng phân công.

2.2.7 NV. Lê Văn Tâm

 • Trực tiếp quản lý, quy hoạch, phát triển cây xanh, cây trồng, chăm sóc, tưới tiêu, cắt tỉa cây xanh, bóng mát, hoa, thảm cỏ, cây cảnh đảm bảo cảnh quan nhà Trường xanh, sạch, đẹp và xây dựng nhật ký, hình ảnh và lý lịch cây xanh.
 • Trực tiếp giám sát việc việc thực hiện, bảo hành, chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường trong toàn Trường với các đơn vị dịch vụ chăm sóc cây xanh
 • Trực tiếp thực hiện nhật ký và lý lịch cây xanh
 • Thực hiện một số công tác khác khi được Trưởng, Phó phòng phân công.

2.2.8 NV. Nguyễn Thị Ngọc Tiến (Y công)

 • Trực tiếp vệ khu nhà học tại bệnh viện Y học Cổ Truyền và bệnh viện phụ sản, vệ sinh các phòng giáo viên trong Trường; theo dõi kiểm tra vệ sinh thang máy khoa Y,  Dược-RHM và các khu tự học ngoài trời.
 • Thực hiện một số mặt công tác khác do Trưởng- phó phòng phân công.

* Tất cả cán bộ của phòng đều có trách nhiệm:

 • Tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục các tiêu chí thuộc phòng QTTB
 • Tham gia xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản của Phòng QTTB.