Tin tức - Sự kiện
Thư ngỏ Hỗ trợ quỹ học bổng vượt khó
[ Cập nhật vào ngày (19/04/2018) ]


 

CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

 


       + Cựu Sinh viên Đoàn Tiến Mỹ (K13): 1.000.000 đồng


       + Cựu Sinh viên Lâm Việt Trung (K14): 1.000.000 đồng

       + Cựu Sinh viên Trần Anh Bích (K18): 1.000.000 đồng 

       + Cựu Sinh viên Lý Tấn Việt (K15): 1.000.000 đồng 


       + Cựu Sinh viên Trần Văn Dương (K19): 1.000.000 đồng 

       + Cựu Sinh viên Huỳnh Văn Dương (K22): 1.000.000 đồng 

       + Cựu Sinh viên Phan Hữu Hên (K23): 1.000.000 đồng
 
       + Cựu Sinh viên Trần Vũ Đức (K23): 1.000.000 đồng 

       + Cựu Sinh viên Lê Đình Hải (K ...): 1.000.000 đồng

 

 

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc