Liên hệ

Trung tâm Đào tạo liên tục

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3508176

Email: ttdtlt@ctump.edu.vn