Liên hệ

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3508176

Email: dvdttncxh@ctump.edu.vn