Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị (Trung tâm dịch vụ hỗ trợ sinh viên và Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội) tại Quyết định số 233/QĐ – ĐHYDCT của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ngày 10 tháng 02 năm 2020.

 

Ngày 03 tháng 03 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội trở thành đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ theo Quyết định số 501/QĐ-ĐHYDCT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Thông tin Liên hệ

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội

Tầng trệt, khu nhà tròn Khoa Y

ĐT: 0292.3508176

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Submit Survey  View Results
Users Online: 5
Total hits:67688