Trung tâm đào tạo liên tục được thành lập theo QĐ số: 1112/QĐ – ĐHYDCT ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện công tác đào tạo liên tục tại Trường theo đúng quy định.

Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội tại QĐ số: 1258/QĐ – ĐHYDCT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện công tác đào tạo liên tục tại Trường theo đúng quy định.

Thông tin Liên hệ

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội

Tầng trệt, khu nhà tròn Khoa Y

ĐT: 0292.3508176

Bạn hài lòng về giao diện và bố cục của website của đơn vị
Thông tin trên website của đơn vị được cập nhật mới
Bạn tìm thấy được thông tin hữu ích từ website của đơn vị
Submit Survey  View Results
Users Online: 1
Total hits:28448