Tra cứu chứng chỉ
Chứng chỉ:
Khóa thi:
Họ tên/SBD:
(*)
Chú ý: (*) là trường bắt buộc nhập.
Hướng dẫn tìm kiếm thông tin cấp văn bằng chứng chỉ:
  *   Tìm theo tên sinh viên được cấp văn bằng chứng chỉ:
- Chọn loại chứng chỉ.
- Chọn khóa thi.
- Nhập họ tên/Số báo danh.

Hỗ trợ tìm kiếm:

TT.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ
Điện thoại: 07103.731535