Thông báo


Siêu phẩm “ĐẤU TRƯỜNG Y KHOA” mùa thứ III do BLL Sinh viên Tiền Giang tổ chức đã quay trở lại rồi đây.


Nhằm kỉ 3 năm ngày thành lập BLL Sinh viên Tiền Giang (10/2014-10/2017), nay BLL sinh viên Tiền Giang tổ chức một sân chơi đầy mới lạ “ TIỀN GIANG GIẢ CHIẾN”.Căn cứ và Kế hoạch số 31-KH/HSV ngày 31/10/2017 của thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ về việc tổ chức sát hạch, công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2016 - 2017; Thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ thông báo đến Hội Sinh viên các trường thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung có liên quan đến sát hạch Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:Thông báo